ต้นนี้ก็นิยมเรียกชื่อไทยๆว่า ” ช้างมอนส์ ” ชื่อทางการเต็มๆก็คือ Coryphantha bumamma montrose หรือ Coryphantha elephantidens monstrous ภาพนี้เป็นต้นกราฟตอนซื้อมาใหม่ๆ น่ารักมากๆ

แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งหน่อใหญ่ก็เริ่มป่วยเป็นราสนิม เลยบิดออกจากตอกราฟ บิดหน่อที่ยังไม่ติดก็เอามากราฟใหม่บ้าง แยกปลูกบนดินใส่กระถางบ้าง ไม้ก็เติบโตได้ต่อไป บางต้นก็สวย บางต้นก็ไม่ค่อยจะโต เลยไม่สามารถจะกล้าแนะนำอะไรได้ แล้วก็ไม่ได้ขยับตัวค้นคว้าหาอ่านวิธีจะเลี้ยงให้ดีเพิ่มเติม คงได้แต่ดูแลเหมือนไม้อื่นๆ รดน้ำ เปลี่ยนดิน และวางในที่มีแสงแดดเช้าครึ่งวัน เท่านั้นเอง

นำภาพมาเก่ามาลงไว้ เพราะในหมวดหมู่ยังไมมี Coryphantha เลย ก็นำมาเพิ่มไว้หนึ่งเรื่องก่อน มีช้างอีกต้นที่จะนำมาเพิ่มเร็วๆนี้ เป็นต้นที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะยังไม่กลับดาวทั้งๆที่ควรจะกลับไปหลายรอบแล้ว ไว้ค่อยมาเขียนต่อไป : )

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial