โคเปียโป ต้นนี้เริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนกันยายน ปีที่แล้ว ( 2019 ) เป็นไม้ที่มีดอกเมื่ออายุราว 3 – 4 ปี ตอนซื้อมาก็ไม่รู้ว่าอายุกี่ปี แต่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณได้ว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสามสี่ปี เพราะว่าเริ่มมีดอกตูมๆเมื่อสองวันก่อน พอวันนี้ก็บานแต่เช้า (ภาพล่างสุด)

ภาพล่างนี้เป็นตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ เป็นไม้กราฟ แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาต้นแม่ก็ไม่น่ารอด เลยแยกหน่อลูกๆมากราฟใหม่ได้ 2 ต้น

ภาพต่อจากนี้ก็เป็นหน่อจากต้นแม่ที่ชิงกลับดาวไปซะก่อน เอาลูกมากราฟใหม่ ได้ 2 ต้น ต้นหนึ่งเริ่มมีหน่อและดอกแล้ว (อีกต้นยังไม่มีดอก มีแต่หน่อเล็กๆ)

กลีบดอกบางมาก เลยดูเหมือนปลายช้ำๆ ส่วนที่น่ารักของต้นนี้กลายเป็นเจ้าปุยขาวๆที่ยอดของทุกหน่อเลย (เลี้ยงไปเลี้ยงมาต้นเปลี่ยนสีไม่เขียวชัดเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆ )

จบ : )Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial